Kontakt vår megler:

Jan Kristoffer Sletteland
Eindomsmegler MNEF
Mobil +47 48 60 23 22
jan.sletteland@emvest.no

Utbygger: Desyvfjell AS